Welkom op de website van Cino.

leert je zelf te leren!

Cino is de lerende organisatie die verrijkingsmateriaal ontwikkelt als extra uitdaging aan hoogbegaafde basisscholieren. 
Het werkboek, de werkbladen en de computer spelen daarbij een belangrijke rol. 
De leerlingen worden aan het werk gezet om het leren van nieuwe vakken voor zichzelf leuk te maken.  
Daarbij krijgen zij de hoofdrol in het maken van keuzes. 
Deze website biedt een overzicht van alle activiteiten van Cino.

Hartelijke groet,
Antoinette Gerichhausen
 auteur, editor, uitgever
Ontwikkeling van de Juan y Rosa leermethode voor Nederlandssprekende kinderen

Spaanse
leermethode
voor
groep 3/4 – 8.

Deel 0: werkboek met audiobegeleiding
Deel 1: leerboek, werkboek, antwoordenboek
en audioclips op USB-stick
Deel 2: leerboek, werkboek, antwoordenboek en audioclips op USB-stick

Development of the Juan y Rosa learning method for English-speaking children

Spanish
learning method
for
Key Stage 1 and 2.

Part 0: workbook with digital support
Part 1: textbook, workbook, solutionsbook and
audioclips on USB-stick


Expertisecentrum hoogbegaafdheid
PONTE-Cino verrijkingsprojecten
(pagina komt binnenkort)
Eerste gezamenlijke project van PONTE en Cino

Verrijkings-
projecten
voor
groep 6 – 8.

De basis is dezelfde didactiek als in de Spaanse leermethode.